Fundacja

Fundacja Upside Art

Wywyższamy kulturę

Fundacja Upside Art powstała w Szczecinie w 2013 roku z inicjatywy artystów i promotorów sztuki: Wojciecha Łazarczyka, Krzysztofa Łukomskiego, Katarzyny Szeszyckiej, Hanny Szutowicz i Piotra Jankowskiego.

Celem łączenia różnych praktyk i wielu doświadczeń jest świadome wywrócenie przyzwyczajeń artystów i publiczności. Wieloletnie doświadczenia indywidualne naszych fundatorów, promotorów sztuki i kultury pozwalają nam przedstawić się jako nowa, ale już utytułowana organizacja pozarządowa, która widzi ogromny potencjał w aktywnym środowisku twórczym.

Organizujemy wydarzenia artystyczne w dziedzinie sztuk wizualnych, muzyki. Działalność Fundacji nie ogranicza się jednak tylko do tradycyjnej aktywności w tych dziedzinach, ale jest wyrazem poszukiwania nowych form oraz interdyscyplinarności we współczesnej kulturze.